pro návštěvníka

Informace pro návštěvníka naší webové stránky nebo profilu na sociální síti


< ZPĚT 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme o několika skutečnostech, a to zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho a jaká jsou vaše práva, to všechno v souladu s požadavky a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobnícha údajů) (dále jen „GDPR").

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je M E T I S s.r.o., se sídlem Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 49711644, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233029 (dále jen „Správce" nebo „My").

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu nebo v případě uplatnění Vašich práv, která Vám náleží, použijte prosím e-mail: poverenec@metis-cz.eu a/nebo adresu: Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9.

Pro koho jsou tyto informace určeny?

V následujících částech Vám poskytujeme informace o našem zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jste:

-       Návštěvníkem webové stránky

-       Klientem Bodyactive

Detailní informace jsou uvedeny v relevantní části níže.

 

A.       INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PROFILU NA SOCIÁLNÍ SÍTI

V případě, že jste návštěvníkem naší webové stránky nebo profilu na sociální síti, zpracováváme Vaše osobní údaje, které s touto návštěvou vznikají. Jedná se zejména o zpracování vycházející z využití souborů cookies. V první části je představena technologie cookies a uveden přehled konkrétních cookies, které zpracováváme. Dále jsou uvedeny informace o zpracování souvisejících osobních údajů.

A.1 Informace o cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou textové soubory, které vytváří webový server. Když navštívíte tento webový server, uloží prohlížeč cookie do Vašeho počítače. To umožní, že když se vrátíte na tento webový server, má tento server možnost přistoupit k údajům uloženým v těchto cookies a využit je.

Jak se dělí cookies

Cookies se dělí na:

1.    Cookie první strany (first party cookie) - jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte.

2.    Cookie třetí strany (third party cookie) - jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény.

Dále se dělí dle účelu jejich využití:

1.    Technické - umožňují základní chod webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)

2.    Analytické - slouží pro sběr dat o chování uživatelů.

K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

  • Technické - první strany. Zajišťují plnění standardních funkcí pro fungování webové stránky apod.
  • Analytické - první strany (Google Analytics). Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči - zpravidla bývá umístěno "Historii" navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

A.2 Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

V případě Vaší návštěvy na webu zpracováváme tyto osobní údaje:

  • Informace o chování na webu, zejména informace ohledně Vašeho pohybu na naší webové stránce, ohledně zdroje, ze kterého jste naší webovou stránku navštívili apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem optimalizace využívání webových stránek nebo profilů na sociálních sítích na základě posouzení chování návštěvníků, a to na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování poskytování našich služeb. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 14 měsíců od jejich sběru.

Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku, kterou můžete vznést na údaje uvedené v části „Jak nás můžete kontaktovat?". 

A.3 Kdo Vaše údaje zpracovává a kdo další může mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně my jako správce, ale v rámci naší činnosti využíváme i jiné společnosti, které vystupují v pozici zpracovatele. Mezi tyto společnosti patří provozovatel informačních systémů, který se stará o naše systémy nebo provozuje rozhraní pro ukládání dat, a to za účelem optimalizace využívání webových stránek.

A.4 Z jakých zdrojů čerpáme Vaše osobní údaje?

Tyto zpracovávané osobní údaje čerpáme přímo od Vás, a to zejména tak, že využíváte naše webové stránky a my toto Vaše chování sledujeme.

A.5 Dochází k předání Vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor?

V rámci zpracování při využití informačních systémů (například nástroj Google Analytics) může docházet k předání údajů mimo EHP.

Toto předání umožňuje rozhodnutí Evropské komise o programu Privacy Shield, dostupné zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG.

Poskytovatel této služby je certifikován v rámci programu Privacy Shield, přičemž jeho záznam je dostupný zde: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Další informace o zpracování údajů touto společností jsou dostupné ve smluvních podmínkách společnosti Google nebo v rámci Privacy Policy pro tento produkt.

 

< ZPĚT  


 
edited by N.E.S.P.I  |  tisk stránky  |  mapa webu
© 2009 Metis s.r.o.