práva

Jaká jsou Vaše práva?


< ZPĚT 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme o několika skutečnostech, a to zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho a jaká jsou vaše práva, to všechno v souladu s požadavky a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobnícha údajů) (dále jen „GDPR").

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je M E T I S s.r.o., se sídlem Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 49711644, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233029 (dále jen „Správce" nebo „My").

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu nebo v případě uplatnění Vašich práv, která Vám náleží, použijte prosím e-mail: poverenec@metis-cz.eu a/nebo adresu: Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9.

Pro koho jsou tyto informace určeny?

V následujících částech Vám poskytujeme informace o našem zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jste:

-       Návštěvníkem webové stránky

-       Klientem Bodyactive

Detailní informace jsou uvedeny v relevantní části níže.

 

C.       JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Vezměte na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz však nemusíme provést v každém případě, ale jen v případě splnění zákonných podmínek
  • požadovat po nás omezení zpracování, a to v případě splnění zákonných podmínek
  • požadovat po nás, abychom Vám některé z Vašich osobních údajů poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
  • vnést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Vaší žádost posoudíme a pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování, tak je přestaneme zpracovávat
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V této souvislosti Vás upozorňujeme na skutečnost, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Váš souhlas můžete odvolat, když nás kontaktujete podle instrukcí v sekci „Jak nás můžete kontaktovat?"
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně na soud.

 

< ZPĚT  


 
edited by N.E.S.P.I  |  tisk stránky  |  mapa webu
© 2009 Metis s.r.o.